מדיניות ביטול עסקה

1. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה. 
2. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 4 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. 
3. קבלת זיכוי או החזר כספי תתאפשר באם המוצר שסופק הינו פגום. 

שינוי \ ביטול הזמנה

1. לקוח רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות אותה לכל המאוחר עד 48 שעות לפני מועד האספקה המתוכנן של ההזמנה.
2. ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני. 
3. מגל בוטיק תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה. 
4. בנוסף לאמור לעיל, הלקוח יהיה רשאי לבטל רכישה של מוצרים שאינם טובין פסידים (מתקלקלים או מתכלים).
5. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות מגל בוטיק כפי שתהא מעת לעת. 
6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל במידה ולקוח החליט לבטל את קנייתו בעקבות כל סיבה שהיא -יוכל ליצור קשר עם מגל בוטיק ולבדוק אם עליו לשלם את מלוא הסכום עקב הפסד או מחציתו לכיסוי הוצאות.

קופון לעוגיות מתנה

אני רוצה לקבל למייל את התפריט השבועי

העגלה שלי
העגלה שלך ריקה

Looks like you haven't made a choice yet.